Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Erfpacht/opstal

Het recht van erfpacht en het recht van opstal lijken in de basis op elkaar. Door middel van deze rechten geeft de eigenaar een derde het recht om zijn onroerend goed op een bepaalde manier te gebruiken.

Bij een erfpachtrecht gaat het vaak om een (langdurig) gebruiksrecht van grond. Het recht van opstal zorgt dat een bouwwerk een andere eigenaar heeft dan de grond waarop dat bouwwerk staat. In de praktijk bestaan ook mengvormen van deze rechten.

Onze specialisten adviseren u graag over de (on)mogelijkheden van deze twee sterke zakelijke rechten.