Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. De WAB, de WNRA, uitspraken van de Hoge Raad maar ook economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat uw dagelijkse praktijk verandert. Steeds vaker gaat het over een integrale benadering, afstemming met andere disciplines en anticiperen op ontwikkelingen binnen en buiten uw organisatie en binnen en buiten Nederland.

Wij geven u graag juridisch advies over het arbeidsrecht.

Marjolijn van Deventer

Advocaat, Mediator

Onze advocaten arbeidsrecht

Ons team van advocaten en juridisch medewerkers is thuis in het Arbeidsrecht voor Zorg, Overheid, Onderwijs en Ondernemingen. Sommige vragen zijn generiek, andere juist heel specifiek voor één sector. Alle arbeidsrechtadvocaten zijn thuis in één of twee sectoren zodat er altijd een specialist beschikbaar is om met u mee te denken. Ook ’s avonds.

Praktische oplossingen

Geen lange adviezen maar praktische en reële oplossingen passend bij uw zaak. Door bijvoorbeeld met u het stappenplan ‘disfunctioneren’, ‘zieke werknemer’ of ‘ontslag op staande voet’ te bespreken weet u vooraf welke stappen u in welke volgorde moet zetten, welke rol u als HRM-adviseur heeft en wat de leidinggevende moet doen en laten om tot een houdbaar ontslag te komen. Daarbij zullen we altijd de alternatieve routes met u verkennen. Vaak is uw doel op meerdere manieren te realiseren. Door het proces en de alternatieven met u te bespreken en te anticiperen op bijvoorbeeld de reactie en inzet van de andere partij, weet u wat er gaat komen en houdt u grip op het proces.

 

We werken graag samen met uw HRM-medewerkers en bedrijfsjuristen en onze collega’s van andere rechtsgebieden. Door samen te werken bereiken we voor u de beste oplossing en gaan we efficiënt om met kennis en ervaring. Daarnaast vinden we het fijn om te weten wat er bij u speelt. Door af en toe even niet over de lopende zaken te spreken maar over uw doelstellingen kunnen we u proactief van dienst zijn. We bespreken zaken die goed gaan en geven tips over zaken die nog iets beter kunnen. Zonde om drie keer dezelfde soort zaak op ons bureau te krijgen, als we dat kunnen voorkomen dan doen we dat graag. Zo dragen we bij aan het beheersbaar houden van uw kosten voor juridische bijstand. Desgewenst geven we vooraf een inschatting van onze tijdsbesteding zodat u tot een afgewogen keuze kunt komen.

Arbeidsrecht

Strategische adviezen

Naast de advisering in individuele dossiers denken we graag met u mee bij strategische vraagstukken zoals reorganisatie, herstructurering van uw onderneming, concern/groep, de arbeidsrechtelijke gevolgen van fusie, splitsing, samenwerking of (de)privatisering, overgang van onderneming, wijziging van arbeidsvoorwaarden, integriteitsbeleid, privacyvraagstukken etc. Ook hier geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Wie moet er bij betrokken worden en op welk moment? Wat kan er wel en niet? Hoe kunt u met alle wensen en soms botsende belangen rekening houden? Vragen waar we samen met u antwoorden op formuleren en waar we u zonodig de weg wijzen.

Beleid en reglementen

Naast adviseren en procederen, begeleiden we u bij het opstellen van algemene regelingen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een gedragscode, integriteitsbeleid, privacy codes en reglementen voor het college van bestuur, de raad van toezicht of medezeggenschapsorganen. Als de regels binnen uw organisatie vooraf helder zijn, dan is het handhaven van die regels een stuk eenvoudiger. Daar waar een stringent zero tolerance beleid geldt en wordt uitgedragen, zal een ontslag (op staande voet) bij overtreding eerder standhouden. Heldere regels en procedures kunnen ook bijdragen aan het voorkomen en beperken van geschillen.

Mediation als oplossing

Wij zijn ervan overtuigd dat sommige geschillen niet gebaat zijn bij procedures. Arbeidsrechtelijke conflicten zijn juist heel geschikt om onder begeleiding van een mediator op te lossen.

Bij mediation gaan werkgever en werknemer – binnen de geheimhouding van de mediation – met elkaar in gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen zij de verschillende inzichten bespreken en gaan zij, onder leiding van de onafhankelijke mediator, op zoek naar oplossingen voor het geschil.

 

Twee van onze arbeidsrechtadvocaten zijn ook MfN geregistreerd mediator.

 

We helpen u graag. Neem gerust contact met ons op als u wilt kennis maken of vragen heeft over:

 • Het aangaan en formuleren van een arbeidsovereenkomst
 • De mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden te wijzigen
 • Flexibele arbeid
 • Platformarbeid
 • Hoe om te gaan met disfunctioneren, arbeidsconflicten, normoverschrijdend gedrag
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Ontslag (op staande voet)
 • Reorganisatie
 • Overgang van onderneming
 • Medezeggenschap
 • Wet Normering Topinkomens (WNT)
 • Ontslag statutair bestuurder
 • Sociale zekerheid
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Mediation in het arbeidsrecht

Webinar arbeidsrecht, cursussen en alerts

We houden onze cliënten op de hoogte van relevante ontwikkelingen via (sector)nieuwsbrieven, alerts, het maandelijkse webinar waarin de arbeidsrechtelijke actualiteiten worden besproken en onze congressen en bijeenkomsten. Daarnaast verzorgen wij zeer geregeld (incompany) cursussen en workshops. Bij uw onderneming of samenwerkingsverband of via onze Nysingh Academy.

Onze specialisten

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors