Portretrecht

Het portretrecht vormt een bron van ingewikkelde discussies en procedures. Daarin moet de rechter een afweging maken tussen belangen van de geportretteerde enerzijds en belangen van de makers anderzijds. De uitkomsten van dergelijke procedures hangen daarom vrijwel altijd af van de omstandigheden van het geval.

Wij geven graag advies over uw portretrechten.

Tjibbe Fokkens

Of counsel

Portret

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een portret een weergave is van een persoon waarbij die persoon ‘herkenbaar wordt weergegeven’. Daarbij maakt het niet uit of de persoon is getekend, gefotografeerd of op een andere wijze is weergegeven. Ook minder gelijkende portretten, zoals bijvoorbeeld een karikatuur, kunnen onder het portretrecht vallen.

 

Er is al snel sprake van een portret. En wanneer er van een portret sprake is, wordt de geportretteerde beschermd door het portretrecht: het portret mag niet zonder zijn of haar toestemming worden gepubliceerd.

 

Daarbij maken we onderscheid tussen portretten in opdracht en portretten waarvoor geen opdracht is gegeven. Bij de eerste categorie is toestemming van de geportretteerde in principe altijd vereist. Bij de tweede categorie is dat niet het geval. De maker mag het portret in principe vrij publiceren, maar de geportretteerde mag tegen publicatie optreden als hij daarvoor een redelijk belang heeft. Dat kan een privacybelang zijn of een commercieel/financieel belang. Maar ook de vrees voor imagoschade wordt gezien als een redelijk belang. Een rechter zal deze belangen afwegen tegen de belangen van de maker: bijvoorbeeld nieuwswaarde, persvrijheid of vrijheid van meningsuiting.

Portretrecht

Juridisch advies bij inbreuken op het portretrecht

De advocaten van Nysingh zijn thuis in het IE-, auteurs- en portretrecht. Wij werken voor (internationale) ondernemingen, maar ook voor ontwerpstudio’s en reclamebureaus.

 

Onze specialisten adviseren u graag. Daarbij streven we altijd naar een pragmatische oplossing. Als de zaak daarom vraagt, procederen we met verve. We hebben veel ervaring met verschillende (internationale) civiele procedures, zoals kortgeding-, bodem-, ex parte- en beslagprocedures.

 

Neem gerust contact met ons op als u behoefte heeft aan concreet en praktisch advies over bijvoorbeeld:

 

  • (mogelijke) inbreuken op portretrechten in binnen- en buitenland
  • het vorderen van een verbod, schadevergoeding of winstafdracht
  • het voeren van verweer tegen inbreukclaims van derden
  • het opstellen en beoordelen van (internationale) licentieovereenkomsten
  • het opstellen en beoordelen van quitclaims

 

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors