Risicomanagement bij bedrijven in moeilijkheden

Het lijkt minder goed te gaan met uw onderneming. Of met een van uw leveranciers of afnemers. Het positieve nieuws? U heeft de signalen herkend en nu wilt u tijdig maatregelen nemen. De specialisten van Nysingh helpen u graag uw zakelijke en persoonlijk risico’s te voorkomen of verkleinen. We vertellen u waar u op moet letten, wanneer u in actie moet komen en hoe u dat moet doen.

Uw eigen bedrijf in financiële moeilijkheden

U hanteert langere betaaltermijnen, heeft vaker afspraken met uw bank of wordt zelfs geconfronteerd met beslaglegging. Dit kunnen signalen zijn dat er daadwerkelijk iets met uw onderneming aan de hand is en er niet slechts sprake is van een tijdelijke dip. Op het moment dat u deze signalen herkent, heeft u vaak nog voldoende tijd om maatregelen te nemen. Daarbij is het goed om kritisch naar uw onderneming te kijken en de structuur van uw onderneming in beeld te brengen en te beoordelen:

 • Wat zijn uw kernactiviteiten?
 • Heeft u de onderneming op de juiste wijze georganiseerd en wie zijn daarin onmisbaar?
 • Hoe zien uw cashflow en uw financierings- en zekerheidspositie er op langere termijn uit?
 • Welke maatregelen moeten er nu genomen worden?
 • Moet een deel van de activa of activiteiten worden afgesplitst of verkocht?
 • Is een reorganisatie noodzakelijk? Of ligt de oplossing in het aangaan van een samenwerkingsverband of het afsluiten van een nieuwe financiering?

Dit is ook het moment om u te laten informeren over de wijze waarop u eventuele bestuurdersaansprakelijkheid kunt voorkomen, mocht het onverhoopt toch mis gaan met uw onderneming. Daarbij komen vragen aan de orde als:

 • Heeft u tijdig de jaarrekening gedeponeerd en is uw administratie goed op orde?
 • Zijn uw afspraken met de onderneming wel goed vastgelegd?

Stagnatie

Uw afnemer of leverancier heeft financiële moeilijkheden

Het is cruciaal om de eerste signalen dat een afnemer of leverancier in financiële moeilijkheden verkeert voortvarend op te pakken.

Afnemer

Heeft uw afnemer inderdaad financiële moeilijkheden? Dan moet u zorgen dat u zo snel mogelijk wordt betaald. De kans is namelijk groot dat er op dit moment nog wel vermogen bij uw klant aanwezig is, maar dat dit snel minder wordt. Lukt dit niet? Dan is dit eveneens het moment om de door u geleverde goederen veilig te stellen. Was u een eigendomsvoorbehoud overeen gekomen? Dan kunt u dit voorbehoud nu inroepen om uw goederen terug te halen. Misschien kunt u uw goederen ook veilig stellen met een beroep op het recht van reclame.

 

Naast deze opties heeft u nog andere mogelijkheden. Zo kunt u vragen om een vorm van zekerheid, zoals een pand- of hypotheekrecht, hoofdelijke aansprakelijkheid van betrokken (rechts)personen en u kunt garanties verlangen, al dan niet notarieel vastgelegd. In het uiterste geval heeft u in deze fase nog voldoende tijd om te gaan procederen, eventueel voorafgegaan door beslaglegging.

Leverancier

Ook als een van uw toeleveranciers in financiële problemen verkeert, is het van belang dat zo snel mogelijk te weten. Zeker als uw productieproces van zijn goederen afhankelijk is. U moet dan namelijk gaan onderzoeken of u de overeenkomst met uw toeleverancier kunt beëindigen. Tenzij er alternatieven zijn, bijvoorbeeld door te gaan samenwerken. Een niet alledaagse oplossing, maar soms een win-win situatie.

Juridisch advies over risicomanagement & faillissementsrecht

De specialisten van Nysingh kennen het klappen van de zweep en staan ondernemers in elke fase van de ondernemingscyclus bij. We helpen u graag. U kunt bij ons terecht voor:

 • Het scannen van uw organisatie, onder meer op het gebied van structuur, financiering, zekerheden en personeelszaken.
 • Advies over mogelijkheden en oplossingen, zoals verkoop of afsplitsing van onderdelen, een reorganisatie of het aangaan van samenwerkingsverbanden.
 • Advies over het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Het beoordelen van afspraken tussen de onderneming en de bestuurder.
 • Het uitvoeren van een verhaalsonderzoek.
 • Het begeleiden van het (buiten- en/of) gerechtelijke incassotraject.
 • Advies over de wijze waarop uw belangen kunnen worden veilig gesteld.
Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors