Ontruimingsbescherming

Huurders van ‘overige bedrijfsruimte’ zoals kantoorruimte (in de zin van artikel 7:230a,) hebben ontruimingsbescherming. Feitelijk betekent dit dat deze huurders bij het eindigen van de huurovereenkomst voor deze bedrijfsruimte, niet direct hoeven te ontruimen.

Heeft u vragen over over de ontruimingsbescherming of bijvoorbeeld de opzegging van een huurovereenkomst? Wij helpen u graag verder.

Erik van der Dussen

Advocaat, Partner

Aanzegging ontruiming

De verhuurder moet de huurder eerst schriftelijk de ontruiming aanzeggen tegen een tijdstip dat niet mag vallen vóór het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt. Vaak gebeurt dat gelijktijdig met de opzegging van de huurovereenkomst.

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming

De huurder geniet in principe automatisch ontruimingsbescherming gedurende twee maanden na het tijdstip waartegen schriftelijk ontruiming is aangezegd. Pas aan het eind van deze tweemaandentermijn hoeft hij te ontruimen.

Verlenging ontruimingsbescherming

Binnen de hiervoor genoemde termijn van twee maanden kan de huurder zich tot de rechter wenden met het verzoek om de termijn te verlengen. Als een huurder dat doet, hoeft hij niet te ontruimen totdat op zijn verzoek is beslist. De rechter kan deze termijn verlengen tot maximaal één jaar. Deze termijn kan op verzoek van de huurder nog tweemaal telkens met maximaal één jaar worden verlengd.

De rechter gaat over tot verlenging van de ontruimingsbescherming wanneer de belangen van de huurder bij voortzetting van de huurovereenkomst zwaarder wegen dan de belangen van de verhuurder bij beëindiging daarvan.

Niet iedere huurder heeft recht op ontruimingsbescherming

Als de huurder zelf de huurovereenkomst heeft opgezegd, uitdrukkelijk in de beëindiging daarvan heeft toegestemd, of is veroordeeld tot ontruiming wegens niet nakoming van zijn verplichtingen, ontstaat bij het eindigen van de huur direct een ontruimingsverplichting. De ontruiming hoeft dan ook niet te worden aangezegd.

Advocaten huurrecht

Heeft u vragen? De huurrecht advocaten van Nysingh kunnen u adviseren over de rechtsfiguur ‘ontruimingsbescherming’, de opzegging van een huurovereenkomst en de noodzaak tot het aanzeggen van de ontruiming. Ook kunnen wij u bijstaan indien uw huurder een verzoek tot verlenging van zijn ontruimingsbescherming heeft ingediend.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors