Mediation in het onderwijs

Ouders willen het beste voor hun kind. En de school wil het beste voor haar leerlingen. Gelukkig vinden ouders en school elkaar vaak in ditzelfde doel. Toch kan het gebeuren dat zij lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Onderwijsgeschil? Wij helpen u graag verder.

Marjolijn van Deventer

Advocaat, Mediator

Ook binnen een onderwijsinstelling kan sprake zijn van problemen in de communicatie en samenwerking. Denk aan teamconflicten en reïntegratieproblemen.

 

Als u niet oppast kan een verschil van inzicht juridiseren en escaleren. Mediation kan dan uitkomst bieden.

Conflicten in het onderwijs

Conflicten ontstaan veelal doordat ouders, leerlingen of personeelsleden zich niet gehoord voelen. Bijvoorbeeld omdat zorgen, wensen en belangen niet worden begrepen. Als er niets met deze onvrede wordt gedaan, wordt de situatie ‘gejuridiseerd’. Claims en juridische procedures dragen echter niet bij aan een sfeer van onderling vertrouwen en veiligheid. Terwijl dit juist kernbegrippen zijn in het onderwijs.

Mediation onderwijs

Mediation zorgt voor een duurzame oplossing

Als er sprake is van onvrede of een (dreigend) conflict, kan tijdige inzet van mediation uitkomst bieden. Hiermee kan verdere escalatie worden voorkomen. Zeker als partijen naderhand nog tot elkaar “veroordeeld” blijven, hebben zij er belang bij om het conflict samen op te lossen.

 

Tijdens een mediation worden spanningen en conflicten bespreekbaar gemaakt en zoeken partijen – onder leiding van een onafhankelijke mediator – samen naar een duurzame oplossing. De mediator treedt daarbij op als neutrale bemiddelaar. Als partijen een oplossing voor het conflict hebben gevonden gaat de mediator na of die oplossing wel gedegen is en of aan alles is gedacht. Het moet immers wel een toekomstbestendige oplossing zijn.

Mediation in het onderwijs: voor wie?

De inzet van mediation kan toegevoegde waarde hebben voor personeel, directies, ouders, leerlingen, bestuurders, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en/of de ondernemingsraad.

In onderwijs gespecialiseerde MfN-mediator

Met Marjolijn van Deventer heeft Nysingh een zeer ervaren mediator in huis, die veelvuldig wordt ingezet bij onderwijsgeschillen. Marjolijn kent de branche. Zij is als mediator aangesloten bij de Mediation federatie Nederland (MfN), die de onafhankelijkheid en kwaliteit van het beroep van mediator bewaakt.

 

Bent u benieuwd wat Marjolijn als mediator in uw onderwijsgeschil kan betekenen? Neem dan gerust contact op via marjolijn.vandeventer@nysingh.nl of 088-7520189 of 06-20037023.

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors