Planschade en Nadeelcompensatie

Ook wanneer de overheid handelt of een besluit neemt op basis van een goede belangenafweging en zonder een regel te overtreden, kan dit burgers of bedrijven in de knel brengen. Zo kan de uitbreiding van een vliegveld belangrijke economische voordelen met zich brengen, terwijl de waarde van woningen in de omgeving daalt. In zulke gevallen kunnen burgers en bedrijven aanspraak maken op een tegemoetkoming in de schade.

Wij voorzien u van onafhankelijk advies of staan u bij in procedures.

Bas ten Kate

Advocaat, Partner

Planschade

Planologische besluiten van de overheid kunnen schade veroorzaken. Bij planschade gaat het om schade in de vorm van inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak. Om in aanmerking te komen voor vergoeding, moet de schade zijn veroorzaakt door een onherroepelijk planologisch besluit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bestemmingsplan waarin een bouwmogelijkheid is wegbestemd, waardoor een grondeigenaar schade lijdt.

Nadeelcompensatie

Burgers en bedrijven kunnen in aanmerking komen voor nadeelcompensatie als er sprake is van schade door overheidshandelen die niet het gevolg is een planologisch besluit. Denk bijvoorbeeld aan het intrekken van een vergunning of aan de schade van een ondernemer door een wegafsluiting wegens wegonderhoud. Wanneer zijn winkel onbereikbaar is, lijdt hij schade door rechtmatig handelen van de overheid.

Nadeelcompensatie

Omgevingswet

Als de Omgevingswet in werking treedt zal dat belangrijke wijzigingen met zich meebrengen, ook ten aanzien van planschade en nadeelcompensatie.

Onze advocaten planschade & nadeelcompensatie

De specialisten van Nysingh hebben veel ervaring en expertise op het gebied van planschade en nadeelcompensatie. Wij voorzien u van onafhankelijk advies of staan u bij in procedures. Daarnaast geven wij regelmatig cursussen en trainingen, ook over planschade en nadeelcompensatie. We volgen de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet op de voet en kunnen u daarover goed adviseren.

 

Wij staan de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen bij. Maar wij treden ook op namens ondernemingen, brancheverenigingen en eigenaren die geconfronteerd worden met schade vanwege rechtmatig overheidshandelen.

 

Neemt u gerust contact op als u bijvoorbeeld vragen heeft over:

  • normaal maatschappelijk risico
  • aanvaard risico
  • passieve risico-aanvaarding
  • compensatie in natura
  • planschade procedure
  • schadeloosstelling
  • de Omgevingswet
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors