Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht is een breed en complex rechtsgebied, waar alle wetten en regels onder vallen die te maken hebben met het onderwijs. Het regelt de vele verhoudingen waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben. Niet alleen met leerlingen, ouders en personeel, maar ook met leveranciers, overheidsinstellingen en toezichthouders. De advocaten en notarissen van Nysingh zijn thuis in het onderwijsrecht. We hebben de expertise in huis om al uw vragen te beantwoorden.

Wij beantwoorden graag al uw vragen over het onderwijsrecht.

Henry van Essen

Advocaat

Onze advocaten onderwijsrecht

Het team onderwijsrecht van Nysingh staat onderwijsinstellingen in het PO, VO, mbo, hbo en speciaal onderwijs bij. We werken voor schoolbesturen, raden van toezicht en medezeggenschapsraden. Ook werken we voor verschillende gemeenten en leerplichtambtenaren.

 

Onze onderwijsspecialisten zijn vanuit hun eigen expertise op de hoogte van wat er binnen het onderwijs speelt. Ook zijn we op de hoogte van het complexe krachtenveld en de dagelijkse dynamiek binnen het onderwijs. Als vaste sparringpartner adviseren we daarom graag tijdig en strategisch als het gaat om de begeleiding van ingrijpende trajecten, om in concrete gevallen snel te schakelen en met praktische oplossingen te komen. Daarbij houden we altijd oog voor de menselijke kant van de zaak.

Onderwijsrecht

We helpen u graag. Neem gerust contact met ons op als u behoefte heeft aan juridisch advies over:

  • governance
  • in- en extern toezicht
  • fusies en samenwerking
  • het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en de WNRA
  • medezeggenschap
  • onderwijshuisvesting
  • bekostiging
  • contracten
  • privacy en de AVG
  • klachten, claims en mediation in het onderwijs

Blijf op de hoogte van het onderwijsrecht

Het Nysingh onderwijsteam verzorgt regelmatig webinars, (inhouse) trainingen, workshops en cursussen over actuele onderwerpen binnen het onderwijs. Dit doen wij voor besturen, directies, management, toezichthouders, medezeggenschapsraden, beleidsmedewerkers en HRM-afdelingen. Bekijk hier welke bijeenkomsten van de Nysingh Academy er nu al gepland staan.

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors