Staatsrecht

Het staatsrecht gaat over de organisatie van het openbaar bestuur en de regelgeving rondom de verschillende organen van de overheid. Welke interne en externe bevoegdheden hebben bestuursorganen? Wanneer is bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders aan zet en wanneer juist de gemeenteraad? En welke bevoegdheden mogen worden gemandateerd? Wie is bevoegd om bepaalde overeenkomsten aan te gaan?

Wij staan overheden graag bij.

Jan Hein Meijer

Advocaat, Partner

Ook gaat het staatsrecht over bestuurlijke en financiƫle verhoudingen en gemeenschappelijke regelingen. Over fuseren, interbestuurlijke samenwerking en decentralisatie. Daarbij spelen aspecten als transparantie, toezicht, verantwoording en integriteit een steeds grotere rol.

 

De advocaten en notarissen van Nysingh hebben veel kennis van en ervaring met de organisatie van het openbaar bestuur. We zijn thuis in de regels over samenwerking en het onderbrengen van taken. Daarnaast hebben we gevoel voor de politieke en bestuurlijke realiteit, met het bijbehorende krachtenveld waarin staatsrechtelijke vraagstukken spelen.

Staatsrecht

Juridisch advies over het staatsrecht

De specialisten van Nysingh staan gemeenten, provincies en waterschappen bij. Maar wij werken ook voor bestuurders en juridische afdelingen van overheidsorganisaties.

 

U kunt bij ons terecht als u vragen heeft over:

  • governance
  • bevoegdheidskwesties
  • mandaatregelingen
  • delegatie
  • het inrichten van een publiekrechtelijke samenwerking
  • privacyvraagstukken bij deze samenwerking
  • toezicht
  • de toepassing van de Waterschaps-, Provincie- of Gemeentewet
  • de toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  • geheimhouding op grond van de Gemeentewet in relatie tot de Wob
Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors