Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Goed onderwijs, goed bestuur

De wet “Goed onderwijs, goed bestuur” geeft de overheid sinds 1 augustus 2010 de mogelijkheid stappen te ondernemen tegen scholen die kwalitatief slecht onderwijs bieden of een bestuur hebben dat niet deugt.

Scheiding bestuur en toezicht

De overheid krijgt meer instrumenten ter beschikking om onderwijsinstellingen aan te pakken die onder de maat presteren. De sancties variëren van een waarschuwing tot het gedeeltelijk of geheel beëindigen van de bekostiging. Om te kunnen meten of scholen voldoende kwaliteit leveren en het bestuur naar behoren presteert, zijn er in de wet gedragsregels opgenomen. Deze gedragsregels hebben betrekking op zowel het onderwijs als het bestuur. Een belangrijke regel ten aanzien van dat bestuur is dat er een scheiding moet komen tussen het bestuur en het interne toezicht daarop.

Model of maatwerk

De overheid geeft onderwijsinstellingen twaalf maanden de tijd om een structuur te creëren die voldoet aan de nieuwe wetgeving. Er moet worden beschreven hoe de scheiding tussen bestuur en toezicht er uit komt te zien. Het aannemen en ontslaan van bestuurders en toezichthouder moet statutair worden vastgelegd. Ook taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beide organen en de onderlinge relatie moet een statutaire basis krijgen. Daartoe kan een standaard model uit de kast worden getrokken, maar men kan de gegunde twaalf maanden ook gebruiken om tot een op maat gemaakte oplossing te komen. Om te kiezen voor een constructie die niet alleen voldoet aan de eisen van de wet, maar ook past binnen de toekomstplannen en cultuur van de organisatie.

Whitepaper

Download de whitepaper ‘Goed onderwijs, goed bestuur… goed toezicht’ van Allard Bekius en lees hoe deze wettelijke scheidingsregeling niet per se een bedreiging is, maar zeker ook een kans om uw organisatie te professionaliseren.