Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Hypotheken

Hypotheek houdt in dat onroerend goed, schepen, vliegtuigen in onderpand wordt gegeven aan een schuldeiser. Deze krijgt daarmee het recht om het pand openbaar te verkopen, indien de afgesproken verplichtingen niet worden nagekomen.

Meest bekend is het geval dat een bank de aankoop van een pand financiert en daarvoor een hypotheekrecht bedingt. Maar ook andere verplichtingen kunnen door een hypotheekrecht worden versterkt. Onze juristen adviseren veelvuldig over de mogelijkheden die het hypotheekrecht in zakelijke verhoudingen biedt. Daarnaast begeleiden wij geregeld de openbare verkoop (executieverkoop) op basis van hypotheken.