Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Juridische AVG-scan Overheid Juridische AVG-scan Overheid

Heeft u uw privacybeleid al geactualiseerd, nu de AVG op 25 mei 2018 in werking is getreden? Lees meer over de juridische AVG-scan Overheid.

U wilt natuurlijk weten of uw organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Heeft u bijvoorbeeld al:

  • een verwerkingsregister;
  • een verwerkersovereenkomst die op orde is;
  • een privacystatement voor de website van uw organisatie;
  • de rechten van betrokkenen voldoende geborgd;
  • alle aansprakelijkheidsrisico’s in kaart gebracht?

De juridische AVG-scan Overheid is een scan op maat tegen een vooraf met u afgesproken prijs. Advocaten uit de Marktgroep Overheid beoordelen de door u opgestelde stukken en identificeren de risico’s.
Met de AVG-scan beoordelen wij of uw privacybeleid voldoet aan de wettelijke eisen. En zo niet, wat er nodig is om uw organisatie AVG-proof te maken. Wij stellen, indien nodig, een plan van aanpak op, toegesneden op uw organisatie.

Neemt u gerust contact op. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Carola van Andel | Juridische AVG-scan OverheidMaarten van Nijendaal | Juridische AVG-scan Overheid

Carola van Andel

Maarten van Nijendaal

We ontwikkelden ook AVG-scans voor de aandachtsgebieden

Meer informatie op Nysingh.nl/AVG

Meer informatie over de AVG vindt u op onze speciale AVG-pagina. Hierop vindt u e-books, online seminars, antwoorden op veel gestelde vragen en meer. De informatie op de AVG-pagina wordt continue aangevuld. Natuurlijk kunt u uw vragen ook direct stellen aan uw vaste contactpersoon of aan een van onze AVG-specialisten via het contactformulier.