Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Juridische AVG-scan VerzekeraarsJuridische AVG-scan verzekeraars

Heeft u uw privacybeleid al geactualiseerd, nu de AVG op 25 mei 2018 in werking is getreden? Lees meer over de juridische AVG-scan verzekeraars.

U wilt natuurlijk weten of uw organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Heeft u bijvoorbeeld al:

  • een verwerkingsregister;
  • een verwerkersovereenkomst die op orde is;
  • een privacystatement voor de website van uw organisatie;
  • de rechten van betrokkenen voldoende geborgd;
  • alle aansprakelijkheidsrisico’s in kaart gebracht?

De juridische AVG-scan voor verzekeraars is een scan op maat tegen een vooraf met u afgesproken prijs. AVG specialisten met focus op de verzekeraarsbranche beoordelen de door u opgestelde stukken, identificeren de risico’s en beoordelen interne procedures.

Met de AVG-scan beoordelen wij of uw privacybeleid voldoet aan de wettelijke eisen. En zo niet, wat er nodig is om uw organisatie AVG-proof te maken. Wij stellen, indien nodig, een plan van aanpak op, toegesneden op uw organisatie.

Neemt u gerust contact op. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Stijn de Zwart | Juridische AVG-scan VerzekeraarsReinier Quint | Juridische AVG-scan Verzekeraars

Stijn de Zwart

Reinier Quint

We ontwikkelden ook AVG-scans voor de aandachtsgebieden

Meer informatie op Nysingh.nl/AVG

Meer informatie over de AVG vindt u op onze speciale AVG-pagina. Hierop vindt u e-books, online seminars, antwoorden op veel gestelde vragen en meer. De informatie op de AVG-pagina wordt continue aangevuld. Natuurlijk kunt u uw vragen ook direct stellen aan uw vaste contactpersoon of aan een van onze AVG-specialisten via het contactformulier.