Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Kabels en leidingen

De Nederlandse grond ligt vol met kabels en leidingen. Deze kabels en leidingen dienen onder andere voor aardgas, drinkwater, riolering, energievoorziening, telecom en internet. Het leggen en liggen van deze ondergrondse infrastructuur is in Nederland zeer divers geregeld. Van geval tot geval kan het juridische kader verschillen. Van belang is bijvoorbeeld of de kabel of leiding ligt in particuliere grond of in grond van de overheid.

Onze specialisten hebben ruime ervaring met het recht van kabels en leidingen. Wij staan daarbij regelmatig overheden (provincies, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat), leidingbeheerders, kabelexploitanten of rechthebbenden bij.

Vragen die daarbij rijzen zijn bijvoorbeeld:

  • Wie is er aansprakelijk indien een bestaande kabel of leiding schade oploopt of bijvoorbeeld veroorzaakt?
  • Wie moet instaan voor de kosten van verlegging, als gevolg van bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe infrastructuur?
  • Welke schadeposten en kosten komen in bovengenoemde gevallen voor vergoeding in aanmerking?
  • Wie is in een concreet geval de eigenaar van de kabels en leidingen in de grond? Is dit de aanlegger, de grondeigenaar of toch de beheerder?
  • Wanneer moet een grondeigenaar gedogen dat in zijn bodem kabels of leidingen worden aangelegd (op grond van zogenaamde ‘gedoogplichten’)? Is het zinvol om een erfdienstbaarheid of een recht van opstal te vestigen, of een combinatie hiervan?

Voor een antwoord op deze of andere vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Carola van Andel of één van de andere specialisten Grondbeleid en gebiedsontwikkeling. Zij helpen u graag verder.