Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Kansen en bedreigingen van de leerlingenkrimp

Recentelijk publiceerde het SBO haar rapport ‘Krimp als kans, Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs’. De belangrijkste conclusies komen nauwelijks nog als een verrassing: in de komende jaren zal het aantal leerlingen in het primair onderwijs en later ook in het voortgezet onderwijs in vrijwel het gehele land sterk afnemen.

Wilco Nieuwenhuis beschrijft de kansen en bedreigingen van de leerlingenkrimp in SchoolManagement Totaal.