Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Annotatie bij Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch dd. 14 mei 2019

Poelsema, Marloes | 2019

In dit arrest wordt een bestuurder aansprakelijk gehouden voor de schade die een schuldeiser lijdt door een turboliquidatie van een besloten vennootschap waarna de onderneming vrijwel ongewijzigd in een andere vennootschap wordt voortgezet. ECLI:NL:GHSHE:2019:1825 Medium JIN Ondernemingsrecht 2019/145 Volledig artikel

Lees meer

Beroepsgeheim en verschoningsrecht, reikwijdte discussies

Kastelein, Willemien | 2019

Mr. W.R. Kastelein In de zorg is veel te doen over de reikwijdte van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht. De discussie is, naar het lijkt, nieuw leven ingeblazen door de invoering van de AVG. Zorginstellingen en beroepsbeoefenaren maken zich naar verluidt zorgen over de consequenties van de AVG. Of de AVG veel verandert in de…

Lees meer

Wijziging WGBO: het inzagerecht van nabestaanden, onduidelijkheid blijft

Kastelein, Willemien | 2019

mr. W.R. Kastelein De Eerste Kamer heeft zonder discussie een wijziging van de WGBO aanvaard waarin o.a. een wettelijke regeling van het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt is vastgelegd. Deze regeling was er tot nu toe niet. Over deze wijzigingen is opmerkelijk weinig discussie geweest, terwijl er aan de nu geaccepteerde…

Lees meer

Kop-staart botsing: bewijslast op eiser, geen afwijking hoofdregel bij achteroprijden

Zwart, Stijn de | 2019

Kop-staartbotsing tussen twee vrachtwagens. Vraag of achterligger voldoende afstand heeft gehouden (artikel 19 RVV). Het hof oordeelt dat op appellante (de voorste vrachtauto) de bewijslast ligt van zijn stelling dat de achteroprijder onzorgvuldig aan het verkeer heeft deelgenomen. De enkele omstandigheid dat de bestuurder van de achterste vrachtauto achterop de vrachtwagen van appellante is gebotst,…

Lees meer

Annotatie bij Rechtbank Den Haag 21 februari 2019

Poelsema, Marloes | 2019

Verzet tegen voorgenomen fusie. Afgewezen. Verkrijgende rechtspersoon biedt ruimschoots voldoende verhaal voor de eventuele verplichtingen jegens verzoekster. ECLI:NL:RBDHA:2019:2195 Medium JIN Ondernemingsrecht 2019, afl. 4, nr. 67 Volledig artikel

Lees meer

Preventie als overheidstaak

Sijmons, Jaap | 2019

Themapublicatie Ucall Ongezond en (on)geoorloofd Publiek- en privaatrecht & legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten. Onder redactie van prof.mr. A.L.M. Keirse, mr. dr. R.S.B. Kool, Prof.mr. R. Oetlep, Den Haag: uitgeverij Boom juridisch 2018, p. 65-77.

Lees meer

Bestuurlijk gezondheidsrecht

Sijmons, Jaap | 2019

De Mastermonografieën Staats- en bestuursrecht, onder redactie van prof. mr. dr. (A.C.) Aart Hendriks paragraaf 2.3.2 NZa, 2.3.3 ACM, 2.3.5 Zorginstituut, 2.3.6 CAK en CIZ, 3.1 Toelating WTZi, 3.3 WBMV, 3.5 WMG, Wolters Kluwer 3e druk Deventer 2018.

Lees meer

Overzicht publicaties prof. mr. dr. J.G. Sijmons

Sijmons, Jaap | 2019

Prof. mr. dr. J.G. Sijmons publiceerde over gezondheidsrechtelijke en andere juridische onderwerpen ondermeer in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Nederlands Juristenblad, het Advocatenblad en ZM Magazine. Voorts verschenen diverse annotaties van zijn hand in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, RZA en Gezondheidszorg Jurisprudentie. U vindt hier een overzicht van al zijn publicaties van 1988 tot heden. Overzicht

Lees meer

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

Kate, Bas ten | 2019

Wanneer in het kader van een werk ontgravingen plaatsvinden, komt het dikwijls voor dat de onteigenaar als gevolg daarvan een voordeel ondervindt. Dat voordeel kan worden veroorzaakt doordat de vrijkomende bodembestanddelen verkocht kunnen worden of doordat zij elders in het werk kunnen worden gebruikt. De vraag is dan of de onteigende partij aanspraak kan maken…

Lees meer

Annotatie bij Hoge Raad 17 november 2017

Poelsema, Marloes | 2019

Medium JIN (Jurisprudentie in Nederland), 2018, afl. 3, nr. 51 ECLI:NL:HR:2017:2902 en ECLI:NL:PHR:2017:1251 Koopovereenkomst, non-conformiteit. Is verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW van toepassing op vordering tot schadevergoeding wegens bedrog? Volledig artikel    

Lees meer