Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Beschikkingsbevoegdheid in het nieuw huwelijksvermogensrecht

Dutmer, Edith | 2012

Medium VGR 2012/01 Notarieel recht Bij overdracht van goederen moet sprake zijn van een geldige titel en levering door een persoon die bevoegd is over het betreffende goed te beschikken, aldus artikel 84 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Is sprake van overdracht van een registergoed, dan vindt levering plaats door middel van…

Lees meer

Waarde, grondslag en tegenprestatie

Dutmer, Edith | 2011

Medium Vastgoedrecht 2011-3 Bij iedere overdracht van onroerende zaken of van rechten waaraan die zaken zijn onderworpen moet aandacht worden besteed aan de vraag of overdrachtsbelasting, dan wel omzetbelasting moet worden afgedragen, of dat beide belastingen verschuldigd zijn. Zodra die vragen zijn beantwoord volgt de vraag over welke grondslag die belasting(en) moeten worden berekend. Geregeld…

Lees meer

Kroniek Onteigening 2010

Roos, Jessica de | 2011

In 2010 werd in het Tijdschrift voor Agrarisch recht aandacht besteed aan de meest belangwekkende Koninklijke Besluiten tot (goedkeuring van) onteigening van 2009. Ook in 2010 zijn de nodige Koninklijke Besluiten verschenen die het bespreken waard zijn. Deze zullen hierna de revue passeren. Bij een bespreking van de ontwikkelingen binnen de administratieve onteigeningsprocedure kunnen vanzelfsprekend…

Lees meer

Bijzondere lasten en beperkingen

Dutmer, Edith | 2011

Medium VGR 2011/5 Notarieel Recht Het eerste artikel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) meldt dat ‘koop’ de overeenkomst is waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. Iedereen gaat vrijwel dagelijks koopovereenkomsten aan (de boodschappen bij de supermarkt en tanken…

Lees meer

Raad van arbitrage voor de bouw over korting bij te late deeloplevering

Boonstra, Wouter | 2011

Medium Nysingh Nieuwsbrief Vastgoed | oktober 2011 RvA 28 december 2010, nr. 30.979 Bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst spreken de opdrachtgever en de aannemer een bepaalde bouwtijd af voor het uitvoeren van het werk. Die bouwtijd kunnen zij bijvoorbeeld in werkbare werkdagen weergeven of door een uiterlijke datum van oplevering op te nemen. Wanneer…

Lees meer

Meest gebruikte bouwvoorwaarden krijgen onderhoud na 22 jaar

Boonstra, Wouter | 2011

Medium Arenacum 2011-5, p.21 De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) zullen naar verwachting in het najaar van 2011 een opvolger krijgen. De UAV 1989 zijn gemeengoed als het gaat om bouwcontracten waarbij ontwerp en uitvoering van een bouwwerk niet in één hand zijn. Het concept van de UAV 2011…

Lees meer

Juridische instrumenten bij parkbeheer

Dutmer, Edith | 2010

Medium Vastgoedrecht 2011-1 Het komt nogal eens voor dat een (opvolgend) koper op enig moment meent niet meer te hoeven bijdragen aan de kosten van het parkbeheer omdat hij vindt dat het beheer niet goed wordt uitgevoerd. Geregeld moet de rechter zich buigen over de vraag in hoeverre deze eigenaar toch gebonden is aan de…

Lees meer

Kroniek Onteigening 2009 (I)

Roos, Jessica de | 2010

Het eerste deel van deze kroniek bevat een overzicht van de recente ontwikkelingen op het gebied van het administratieve onteigeningsrecht. In het tweede deel, dat later dit jaar zal verschijnen, zal worden ingegaan op de onteigeningsarresten die de Hoge Raad in 2009 heeft gewezen. Volledige publicatie

Lees meer

Kroniek Onteigening 2009 (II)

Roos, Jessica de | 2010

In het eerste deel van deze kroniek, gepubliceerd in het meinummer van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, werd aan de hand van de meest belangwekkende Koninklijke Besluiten van 2009 stilgestaan bij de ontwikkelingen in het administratieve onteigeningsrecht. In dit tweede deel volgt een bspreking van de onteigeningsarresten die de Hoge Raad in 2009 heeft gewezen.…

Lees meer