Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

E-CMR: Pilot elektronische vrachtbrief in Benelux

Zwart, Stijn de | 2018

Logistieke ondernemingen hebben de afgelopen decennia een grote digitaliserings- en automatiseringsslag gemaakt. Routes worden automatisch ingepland en GPS-tracking en de digitale tachograaf waken over de veiligheid van de chauffeur en de vervoerde goederen. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met smart contracts, waarmee leveringen automatisch betaald kunnen worden. Op één terrein is de digitalisering echter achtergebleven,…

Lees meer

Eén voedselkeuzelogo: ‘Het vinkje’

Klein, Rob | 2012

Medium Waar&Wet 02-2012 Op 1 januari 2012 is de meest recente wijziging van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen van kracht geworden. Deze bijdrage gaat in op de achtergrond en inhoud van het wijzigingsbesluit en de betekenis daarvan voor de praktijk. Volledige publicatie

Lees meer

Boekbespreking: Private food law

Klein, Rob | 2012

Medium Waar en Wet oktober 2012 Mr. Stefan Bakkerus en mr. Rob Klein bespreken verschillende bijdragen aan de bundel Private Food Law (red. prof. Van der Meulen) in het tijdschrift Waar & Wet. Volledige publicatie

Lees meer