Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Misbruik van tuchtrecht?

Koelewijn, Simone | 2020

Annotatie bij Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 14 augustus 2019 In de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Eindhoven van 14 augustus 2019 staat de vraag centraal of verweerder, een apotheker en bestuurder van een keten van apotheken, frauduleus heeft gehandeld door te bewerkstelligen dat de keten opzettelijk preferente geneesmiddelen bij…

Lees meer

Beroepsgeheim en verschoningsrecht, reikwijdte discussies

Kastelein, Willemien | 2019

Mr. W.R. Kastelein In de zorg is veel te doen over de reikwijdte van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht. De discussie is, naar het lijkt, nieuw leven ingeblazen door de invoering van de AVG. Zorginstellingen en beroepsbeoefenaren maken zich naar verluidt zorgen over de consequenties van de AVG. Of de AVG veel verandert in de…

Lees meer

Wijziging WGBO: het inzagerecht van nabestaanden, onduidelijkheid blijft

Kastelein, Willemien | 2019

mr. W.R. Kastelein De Eerste Kamer heeft zonder discussie een wijziging van de WGBO aanvaard waarin o.a. een wettelijke regeling van het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt is vastgelegd. Deze regeling was er tot nu toe niet. Over deze wijzigingen is opmerkelijk weinig discussie geweest, terwijl er aan de nu geaccepteerde…

Lees meer

Overzicht publicaties prof. mr. dr. J.G. Sijmons

Sijmons, Jaap | 2019

Prof. mr. dr. J.G. Sijmons publiceerde over gezondheidsrechtelijke en andere juridische onderwerpen ondermeer in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Nederlands Juristenblad, het Advocatenblad en ZM Magazine. Voorts verschenen diverse annotaties van zijn hand in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, RZA en Gezondheidszorg Jurisprudentie. U vindt hier een overzicht van al zijn publicaties van 1988 tot heden. Overzicht

Lees meer

Tuchtrechter biedt calamiteitenmelder (enige) bescherming

Kastelein, Willemien | 2018

Over elke calamiteit wordt een rapport opgemaakt. Uit jurisprudentie blijkt dat zo’n rapport mag worden gebruikt om een tuchtzaak aan te spannen, maar dat de rechter daar niet een uitspraak op mag baseren. Volgens tuchtrechtexperts is dat enige winst, maar niet genoeg. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht een zorgaanbieder om een…

Lees meer

Blog op Skipr door Sebastiaan Garvelink | Het ongrijpbare Zorginstituut

2018

Als het Zorginstituut Nederland (ZiN) het standpunt inneemt dat een bepaalde vorm van zorg of behandeling niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk, dan wordt die zorg niet (meer) vergoed uit het basispakket. Dat gaat automatisch: de verzekeringspolis hoeft er niet eens voor te worden aangepast. Dat kan behoorlijke impact hebben. Het ene…

Lees meer

Blog op Skipr door Sebastiaan Garvelink | Sterven bij de buren

2018

Recent gaf ik aan een Duitse universiteit een presentatie over de Nederlandse euthanasiewetgeving. Ik legde uit dat in Nederland de persoon die euthanasie verleent niet strafbaar is indien hij of zij een arts is die voldoet aan wettelijke zorgvuldigheidseisen. Aan het slot van mijn presentatie stak een wat oudere mevrouw in het publiek haar hand…

Lees meer

Hanneke Frijlink en Wilco Nieuwenhuis bloggen op Skipr | Barbiegate: arbeidsrechtelijke consequenties?

Frijlink, Hanneke, Nieuwenhuis, Wilco | 2018

In januari 2018 belandde de realityster Samantha de Jong (oftewel Barbie), na een poging tot zelfmoord, in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Tijdens een routineonderzoek in het Haga Ziekenhuis bleek dat er opvallend vaak in één specifiek (elektronisch) patiëntendossier was gekeken. Dit bleek het dossier van Barbie te zijn. Vermoedelijk konden enkele belangstellende medewerkers…

Lees meer

Noodremprocedure zorguitgaven bestaat al

Sijmons, Jaap | 2017

De oproep van minister Dijsselbloem tot een noodremprocedure voor beheersing van de zorguitgaven is overbodig. Via het macrobeheersinstrument (MBI) kan de overheid te veel uitgegeven geld terughalen bij zorgaanbieders. De politiek staat buitenspel als het gaat om beheersing van de zorguitgaven. Dat beeld is ontstaan door de gang van zaken rond het extra geld voor…

Lees meer