Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Nysingh Online Seminar 29 mei 2018 | Anticiperen op de WNRA | Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Liebrand, Johanneke, Nieuwenhuis, Wilco | 2018

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat lijkt ver weg, maar voor een aantal veel voorkomende personele kwesties vraagt de komst van de WNRA nu al tactische keuzes van u. Zoals voor disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, disciplinaire sancties en reorganisaties. Hoe kunt u het beste anticiperen op de WNRA? Uitnodiging…

Lees meer

Afschaffing Ambtenarenstatus

Liebrand, Johanneke, Nieuwenhuis, Wilco | 2014

Medium VNG-magazine 2014-22 Met het Wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren wordt de rechtspositie van een belangrijk deel van ambtenaren gelijk aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Enkele bijzondere aspecten die verbonden zijn aan het ambtenaarschap, zoals regels over integriteit, worden apart geregeld. De ambtenaar blijft dus bestaan, maar zijn rechtspositie wijzigt drastisch. Aannemende dat het…

Lees meer

Vooruitkijken loont

Nieuwenhuis, Wilco | 2012

Medium SchoolManagement Totaal 2012-2 De gevolgen van bezuinigingen en leerlingenkrimp worden steeds zichtbaarder. Klassen worden groter, op passend onderwijs wordt fors bezuinigd en het Participatiefonds verstrekt ieder jaar meer uitkeringen. Scholen lopen dus grote kans vroeg of laat geconfronteerd te worden met formatietekorten. Maar hoe kan een schoolbestuur het best omgaan met dat vooruitzicht? Volledige…

Lees meer

Afschaffing van de ambtenarenstatus! Zou het echt zover komen?

Liebrand, Johanneke | 2011

Medium Nysingh Nieuws 2011|1 Wel als het ligt aan de kamerleden Koçer Kaya (D66) en Van Hijum (CDA), gezien het initiatiefwetsvoorstel “Normalisering rechtspositie ambtenaren” dat zij onlangs indienden. En zij hebben de politieke wind mee want ook in het laatste regeerakkoord is het voornemen opgenomen om het verschil tussen het ambtenarenrecht en het civiele arbeidsrecht…

Lees meer

De ambtenaar als modelburger

Liebrand, Johanneke | 2009

Medium Nysingh Nieuws 2009|2 Stel, u werkt bij de gemeente. Met de zomervakantie voor de deur zal de werkdruk op uw afdeling wellicht toenemen. Net als uw halve afdeling op vakantie is en de andere helft het fort bewaakt, komt u erachter dat uw collega-ambtenaar al een halve dag via internet op zoek is naar…

Lees meer