Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

De kosten van de deelgeschilprocedure: enkele suggesties tot normering

Boersma, Lissa | 2019

Met de invoering van de Wet deelgeschilprocedure voor letsel en overlijdensschade (art. 1019w-1019cc van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv))1 is getracht vereenvoudiging en versnelling van de buitengerechtelijke afhandeling van personenschade te faciliteren.2 Met de deelgeschilprocedure als – ook internationaal gezien3 – nieuwe rechtsfiguur wordt beoogd partijen de mogelijkheid te bieden op een vlotte en…

Lees meer

Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ham-Leerkes, Lianne van den | 2012

“Heeft een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht”, aldus art. 6:100 BW. Met andere woorden, de schade die de benadeelde heeft geleden dient volledig vergoed te worden, maar de benadeelde…

Lees meer

Letselschade. Is de onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking onder een schoolongevallenpolis?

2012

Medium RAV Eiseres volgde in 2005 een opleiding tot administratief juridisch medewerker bij het ROC. Op 1 juni 2005 heeft zij deelgenomen aan een kartwedstrijd die in opdracht van het ROC was georganiseerd en deel uitmaakte van een sportactiviteitenprogramma waarvoor deelnemende studenten extra studiepunten ontvingen. Eiseres is tijdens het besturen van de kart uit de…

Lees meer

Mediation bij letselschade: een praktijkvoorbeeld

Spronck, Maarten | 2011

Als letselschadeadvocaat en gecertificeerd mediator ben ik al jaren betrokken bij letselschadezaken. Omdat mediation bij letselschade relatief weinig wordt ingezet om oplossingen in letselschadezaken te zoeken, verzocht de redactie mij met partijen terug te kijken op een afgeronde mediation en het met hen doorlopen proces. Zo krijgt u een kijkje achter de deuren van de…

Lees meer