Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Beroepsgeheim en verschoningsrecht, reikwijdte discussies

Kastelein, Willemien | 2019

Mr. W.R. Kastelein In de zorg is veel te doen over de reikwijdte van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht. De discussie is, naar het lijkt, nieuw leven ingeblazen door de invoering van de AVG. Zorginstellingen en beroepsbeoefenaren maken zich naar verluidt zorgen over de consequenties van de AVG. Of de AVG veel verandert in de…

Lees meer

Wijziging WGBO: het inzagerecht van nabestaanden, onduidelijkheid blijft

Kastelein, Willemien | 2019

mr. W.R. Kastelein De Eerste Kamer heeft zonder discussie een wijziging van de WGBO aanvaard waarin o.a. een wettelijke regeling van het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt is vastgelegd. Deze regeling was er tot nu toe niet. Over deze wijzigingen is opmerkelijk weinig discussie geweest, terwijl er aan de nu geaccepteerde…

Lees meer

Beschikkingsbevoegdheid in het nieuw huwelijksvermogensrecht

Dutmer, Edith | 2012

Medium VGR 2012/01 Notarieel recht Bij overdracht van goederen moet sprake zijn van een geldige titel en levering door een persoon die bevoegd is over het betreffende goed te beschikken, aldus artikel 84 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Is sprake van overdracht van een registergoed, dan vindt levering plaats door middel van…

Lees meer