Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017

Berge, Ingrid van den, Jasarevic, Vanessa, Mutsaers, Matthijs | 2018

In de Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017 wordt de jurisprudentie besproken op het gebied van het aanbestedingsrecht van het Hof van Justitie Eu, het gerecht, de nationale civiele rechter en de bestuursrechter over de periode 1 januari tot en met 31 december 2017, voor zover bij auteurs bekend, alsmede de adviezen van de Commissie van aanbestedingsexperts, voor…

Lees meer

Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2015

Berge, Ingrid van den, Mutsaers, Matthijs | 2016

In de Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2015 wordt de jurisprudentie besproken op het gebied van het aanbestedingsrecht van het Hof van Justitie Eu, het gerecht, de nationale civiele rechter en de bestuursrechter over de periode 1 januari tot en met 31 december 2015, voor zover bij auteurs bekend, alsmede de adviezen van de Commissie van aanbestedingsexperts, voor…

Lees meer

Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht, 1 januari – 31 december 2014

Berge, Ingrid van den, Mutsaers, Matthijs | 2015

In deze Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2014 wordt de jurisprudentie besproken op het gebied van het aanbestedingsrecht van het Hof van Justitie Eu, het gerecht, de nationale civiele rechter en de bestuursrechter over de periode 1 januari tot en met 31 december 2014, voor zover bij auteurs bekend, alsmede de adviezen van de Commissie van aanbestedingsexperts, voor…

Lees meer

Eerste ervaringen met Wmo 2015-aanbestedingen: een zachte landing?!

Mutsaers, Matthijs | 2014

Medium Zorg & en Recht in de praktijk Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van een deel van de langdurige zorg. Dit op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse bezuinigingsopgave. Met het oog daarop heeft eerder dit jaar een begrotingsoverleg plaatsgevonden tussen de fracties…

Lees meer

Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2013

Berge, Ingrid van den, Mutsaers, Matthijs | 2014

In deze Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2013 wordt de jurisprudentie besproken op het gebied van het aanbestedingsrecht van het Hof van Justitie EU, het Gerecht, de nationale civiele rechter en de bestuursrechter over de periode 1 januari tot en met 31 december 2013, voor zover bij auteurs bekend. Nieuw in deze kroniek is dat wij ook de…

Lees meer

Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht, 1 januari – 31 december 2012

Berge, Ingrid van den, Mutsaers, Matthijs | 2013

Medium Tijdschrift Aanbestedingsrecht, nummer 2, april 2013 In deze kroniek wordt de jurisprudentie besproken op het gebied van het aanbestedingsrecht van het Hof van Justitie EU (HvJ EU), het Gerecht, de nationale civiele rechter (waaronder de Hoge Raad: HR) over de periode 1 januari tot en met 31 december 2012, voor zover bij auteurs bekend.…

Lees meer

Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 1 januari – 31 december 2010

Berge, Ingrid van den, Mutsaers, Matthijs | 2011

Medium Tijdschrift Aanbestedingsrecht, juni 2011 In deze kroniek wordt de jurisprudentie besproken op het gebied van het aanbestedingsrecht van het Hof van Justitie EU (HvJ EU), het Gerecht van Eerste Aanleg (GvEA) en de nationale (civiele) rechter – waaronder de Hoge Raad: HR maar ook de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (AB RvS)…

Lees meer

Meer ruimte voor gebiedsontwikkeling?

Mutsaers, Matthijs | 2010

Medium Cobouw, 5 november 2010 In het artikel wordt stilgestaan bij een recente conclusie van een A-G in een Spaanse gebiedsontwikkelingszaak, waarin het HvJ EU op korte termijn arrest zal wijzen. Deze zaak is ook voor de Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk van belang, omdat daarin wordt ingegaan op de uitleg van enkele belangrijke aanbestedingsrechtelijke begrippen, zoals de…

Lees meer

Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 1 januari 2008-31 december 2008

Berge, Ingrid van den, Mutsaers, Matthijs | 2009

Medium Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2009, aflevering 2 (april 2009), p. 86-120 In deze kroniek wordt de jurisprudentie besproken op het gebied van het aanbestedingsrecht van het Hof van Justitie EG (HvJEG), het Gerecht van Eerste Aanleg (GvEA), de nationale civiele rechter (waaronder de Hoge Raad: HR), de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) en…

Lees meer

Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 1 januari 2007-31 december 2007, deel 2

Berge, Ingrid van den, Mutsaers, Matthijs | 2008

Medium Tijdschrift Aanbestedingsrecht 2008, aflevering 5 (november 2008), p. 439-471 In deze kroniek wordt de jurisprudentie besproken op het gebied van het aanbestedingsrecht van het Hof van Justitie EG (HvJEG), het Gerecht van Eerste Aanleg (GvEA), de nationale civiele rechter (waaronder de Hoge Raad: HR), het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) en de…

Lees meer