Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Kop-staart botsing: bewijslast op eiser, geen afwijking hoofdregel bij achteroprijden

Zwart, Stijn de | 2019

Kop-staartbotsing tussen twee vrachtwagens. Vraag of achterligger voldoende afstand heeft gehouden (artikel 19 RVV). Het hof oordeelt dat op appellante (de voorste vrachtauto) de bewijslast ligt van zijn stelling dat de achteroprijder onzorgvuldig aan het verkeer heeft deelgenomen. De enkele omstandigheid dat de bestuurder van de achterste vrachtauto achterop de vrachtwagen van appellante is gebotst,…

Lees meer

E-CMR: Pilot elektronische vrachtbrief in Benelux

Zwart, Stijn de | 2018

Logistieke ondernemingen hebben de afgelopen decennia een grote digitaliserings- en automatiseringsslag gemaakt. Routes worden automatisch ingepland en GPS-tracking en de digitale tachograaf waken over de veiligheid van de chauffeur en de vervoerde goederen. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met smart contracts, waarmee leveringen automatisch betaald kunnen worden. Op één terrein is de digitalisering echter achtergebleven,…

Lees meer

e-Competitons

Zwart, Stijn de | 2015

Medium National Competition Laws Bulletin The District Court of Rotterdam annuls a penalty imposed to an association of undertakings, for making recommendations on the establishment of new general practitioners (LHV) Volledige publicatie

Lees meer

Kartelboetes – Van gestroomlijnd tot het doel voorbij?

Zwart, Stijn de | 2014

Medium Den Hollander, Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance voor ondernemingen In dit artikel wordt ingegaan op een drietal door de Minister van Economische Zaken openbaar gemaakte (beleids)voornemens voor de aanpassing van de regels over de hoogte van kartelboetes. Het betreft de onlangs ter consultatie aangeboden aanpassingen van de betreffende boetebeleidsregels en clementiebeleidsregels.

Lees meer