Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Geluidsopname bij de arts

Ende, Tessa van den | 2016

Medium Lucide, zomer 2016 Recent sprak de minister zich uit over het maken van geluidsopnames door de patiënt van diens gesprek met de arts. wat is daarvoor de wettelijke basis en heeft minister deze mogelijkheid effectief op de agenda gezet?

Lees meer

Topstukken in het gezondheidsrecht ontmoeten elkaar in het Scheepvaartmuseum!

Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Sijmons, Jaap | 2016

maandag 11 juli 2016 In samenwerking met de Academie voor de Rechtspraktijk hebben Tessa van den Ende, Willemien Kastelein en Jaap Sijmons en een aantal andere topstukken in het gezondheidsrecht hun visie gegeven op verschillende onderwerpen die leven in de zorg. Het resultaat daarvan is nu te lezen in het magazine: Leading Lawyers Gezondheidsrecht.

Lees meer

Kroniek rechtspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Ende, Tessa van den | 2014

Medium Tijdschrift voor Gezondheidsrecht In de Kroniek rechtspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg zijn de uitspraken sinds 1998 van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (hierna: het Scheidsgerecht) voor u van commentaar voorzien. Volledige publicatie

Lees meer

Integrale tarieven 2015: big bang of apocalyps?

Ende, Tessa van den | 2014

Medium Skipr Weet u als vrijgevestigd medisch specialist of ziekenhuis al wat u gaat doen met de integrale tarieven per 1 januari 2015? Integrale tarieven zijn op zichzelf niets bijzonders. Zoals ook de NZa in haar advies Integrale tarieven, juni 2013 aan de minister van VWS schreef, zal de contractering door de zorginstelling met de…

Lees meer

GJ 2013/70

Ende, Tessa van den | 2013

Centrale Zorgverzekeraarsgroep (CZ), gedaagde, vergoedt met ingang van 2013 aan een verzekerde met een naturapolis 50% van het marktconforme tarief indien sprake is van een niet-gecontracteerde aanbieder als bedoeld in art. 13 Zorgverzekeringswet (Zvw), zoals Momentum, eiseres. Momentum vordert CZ te gebieden ten minste 75% te vergoeden van de declaraties, op grond van strijd met…

Lees meer