Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Kroniek administratief onteigeningsrecht 2016

Andel, Carola van, Haccou, Patrick, Kate, Bas ten, Klostermann, Wim, Roos, Jessica de | 2017

In deze Kroniek worden de Koninklijke Besluiten tot onteigening over 2016 besproken. De KB’s worden aan de hand van de maatstaven voor beoordeling van de onteigeningsverzoeken besproken. Aangezien het systeem van onteigening in de Omgevingswet gaat veranderen wordt ook bij deze wetswijziging stilgestaan. Medium TBR 2017/56

Lees meer

‘Sweeres’ verklaard!

Haccou, Patrick | 2009

Medium Vastgoedrecht 2009-1 De Hoge Raad heeft op 21 november 20081 in het kader van onteigening meer duidelijkheid gegeven over de maatstaf op grond waarvan beoordeeld moet worden in hoeverre vergoeding moet plaatsvinden van waardevermindering van het overblijvende ten gevolge van het werk dat op het onteigende wordt aangelegd. In de rechtspraak en de literatuur…

Lees meer

Twee-wegenleer en misbruik van bevoegdheid

Haccou, Patrick | 2009

Medium Vastgoedrecht 2009-4 De Hoge Raad heeft op 5 juni 20091 een arrest gewezen over de vraag of een gemeente als eigenaar van grond mag weigeren de grond als standplaats in gebruik te geven aan degene die over een standplaatsvergunning beschikt. Volledige publicatie

Lees meer

Gemeentelijke onteigening ten behoeve van infrastructuur

Haccou, Patrick | 2008

Medium Vastgoedrecht 2008-5 Gewoonlijk onteigent een gemeente krachtens een daartoe genomen raadsbesluit ter uitvoering van een bestemmingsplan (titel IV Onteigeningswet). Dat raadsbesluit dient vervolgens door de Kroon in een Koninklijk Besluit (KB) te worden goedgekeurd. Strekt de onteigening echter tot aanleg van infrastructuur, dan kan de onteigening ook plaatsvinden doordat met tussenkomst van Verkeer en…

Lees meer

Wijziging WVGem in relatie tot de Wkpb

Haccou, Patrick | 2008

Medium Vastgoedrecht 2008-1 Met de invoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) met ingang van 1 juli 20071 is ook de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGem) op een aantal onderdelen gewijzigd. Volledige publicatie

Lees meer

Onteigening en (niet onbedekte) bodemverontreiniging

Haccou, Patrick | 2007

Medium Vastgoedrecht 2007-5 Bij onteigeningen doet zich nogal eens de vraag voor welke invloed een in de onteigende grond aanwezige verontreiniging heeft op de waarde. Niet zelden wordt een dergelijke verontreiniging pas aangetroffen bij onderzoek dat plaatsvindt ter uitvoering van het werk waarvoor onteigend is. Verontreinigingen komen dan ook dikwijls pas aan het licht ná…

Lees meer

Kan de gemeente ontruiming vorderen vooruitlopend op onteigening?

Haccou, Patrick | 2007

Medium Vastgoedrecht 2007-1 ‘Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben’, zo luidt artikel 5:1 BW. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het eigendomsrecht absoluut is. Die aantasting van het eigendomsrecht kan soms toch ver gaan, zo bleek uit een recent vonnis van de voorzieningenrechter te Breda.1 De…

Lees meer