Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Afschaffing Ambtenarenstatus

2014

Medium

VNG-magazine 2014-22

Met het Wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren wordt de rechtspositie van een belangrijk deel van ambtenaren gelijk aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Enkele bijzondere aspecten die verbonden zijn aan het ambtenaarschap, zoals regels over integriteit, worden apart geregeld. De ambtenaar blijft dus bestaan, maar zijn rechtspositie wijzigt drastisch. Aannemende dat het wetsvoorstel de eindstreep haalt, is inwerkingtreding niet eerder dan 1 januari 2017 te verwachten. Toch is er alle reden alvast vooruit te kijken.

Volledige publicatie

Publicaties