Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Annotatie bij CRvB 10 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2964 in de Gemeentestem 2018, 7

2018

Annotatie bij CRvB 10 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2964.

Plaatsen van een bericht op Facebook door een ambtenaar in privétijd wordt gekwalificeerd als plichtsverzuim.

Medium

De Gemeentestem 2018, 7

Volledig artikel

Publicaties