Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Annotatie bij Hoge Raad, 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2789

2018

Voor wiens rekening komt schade, die is ontstaan bij strafvorderlijk optreden, maar geleden wordt door een ander dan de verdachte? Deze vraag staat in dit arrest centraal.

Annotatie bij Hoge Raad, 27 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2789

Medium

JB 2018/2

Publicaties