Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

De (mogelijke) bescherming door de verzekeraar aan slachtoffers van geweldsmisdrijven

2019

Ondanks de verschillende pogingen hen tegemoet te komen, is het voor een aantal slachtoffers van geweldsmisdrijven niet of slechts beperkt mogelijk hun schade te verhalen. In dit artikel staat centraal de mogelijke bescherming van geweldsmisdrijfslachtoffers binnen het verzekeringsrecht en de rol die verzekeraars daarin (kunnen) hebben.

Medium

AV&S 2019/30

Volledig artikel

Publicaties