Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Het Besluit gevoelige bestemmingen

2009

Medium

Vastgoedrecht, nr. 2-2009, rubriek Milieurecht

Het artikel beschrijft in vier stappen de werking van de algemene maatregel van bestuur “Het Besluit gevoelige bestemmingen”. Met deze algemene maatregel van bestuur wordt de bouw van zogenaamde “gevoelige bestemmingen” in de nabijheid van (snel)wegen in verband met de luchtkwaliteit beperkt. Gevoelige bestemmingen zijn bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Op 16 januari jl. is het Besluit gevoelige bestemmingen in werking getreden.

Publicaties