Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Bestuurlijk gezondheidsrecht

2019

De Mastermonografieën Staats- en bestuursrecht, onder redactie van prof. mr. dr. (A.C.) Aart Hendriks paragraaf 2.3.2 NZa, 2.3.3 ACM, 2.3.5 Zorginstituut, 2.3.6 CAK en CIZ, 3.1 Toelating WTZi, 3.3 WBMV, 3.5 WMG, Wolters Kluwer 3e druk Deventer 2018.

Publicaties