Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Bijzondere lasten en beperkingen

2011

Medium

VGR 2011/5 Notarieel Recht

Het eerste artikel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) meldt dat ‘koop’ de overeenkomst is waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. Iedereen gaat vrijwel dagelijks koopovereenkomsten aan (de boodschappen bij de supermarkt en tanken bij het tankstation vallen ook onder deze bepaling). Het is daarbij geen dagelijkse gewoonte om het BW door te nemen om te bekijken aan welke regels verkoper en koper zich moeten houden. Meestal is daar ook geen aanleiding voor; we zijn allemaal – bewust of onbewust – goed op de hoogte van de geldende regels bij koop.

Volledige publicatie

Publicaties