Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

E-CMR: Pilot elektronische vrachtbrief in Benelux

2018

Logistieke ondernemingen hebben de afgelopen decennia een grote digitaliserings- en automatiseringsslag gemaakt. Routes worden automatisch ingepland en GPS-tracking en de digitale tachograaf waken over de veiligheid van de chauffeur en de vervoerde goederen. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met smart contracts, waarmee leveringen automatisch betaald kunnen worden. Op één terrein is de digitalisering echter achtergebleven, en dat is bij de vrachtbrief. Deze gaat nog vrijwel altijd op papier van hand tot hand. Zal de Benelux-pilot met digitale vrachtbrieven en een voorgestelde nieuwe Verordening hierin verandering brengen?

Medium

Magazine De Beursbengel, oktober 2018

Volledig artikel

Publicaties