Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Eerste ervaringen met Wmo 2015-aanbestedingen: een zachte landing?!

2014

Medium

Zorg & en Recht in de praktijk

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van een deel van de langdurige zorg. Dit op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse bezuinigingsopgave. Met het oog daarop heeft eerder dit jaar een begrotingsoverleg plaatsgevonden tussen de fracties van WO, PvdA, 066, CU en SGP. Dit heeft in april geleid tot een zorgakkoord. Daarin zijn afspraken gemaakt over de terbeschikkingstelling van extra financiële middelen die voor een zachte landing van de overgang zou moeten zorgen.

Publicaties