Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Energie-audit en energiebesparende maatregelen

2018

In deze bijdrage zullen twee recente wetswijzigingen worden besproken die gevolgen kunnen hebben voor ondernemingen in het kader van energie en energiebesparing: de energie-audit en de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

Volledige tekst

Publicaties