Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Fictief benaderen of uitgaan van de feitelijke situatie? Overlijdensschade na overlijden van beide ouders.

2015

Medium

PIV-Bulletin / mei 2015

Overlijdensschade, een onderwerp waaraan een trieste gebeurtenis voorafgaat. Dit maakt het voor de betrokkenen emotioneel beladen, wat veelal wordt versterkt door het gegeven dat dergelijke schade niet eenvoudig te berekenen is. Welke componenten moeten wel of niet worden meegenomen en vanuit welk perspectief moet de schade worden benaderd?

Volledige publicatie

Publicaties