Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Functioneren Raad van Toezicht

2018

Goed bestuur wordt door de wetgever (de Wet Goed onderwijs , goed bestuur) beschouwd als een voorwaarde voor goed onderwijs. Onderwijsinstellingen dienen de functies van bestuur en intern toezicht in functionele of organieke gescheiden te houden. Bij het vormgeven van die scheiding is veel keuzeruimte. In de praktijk komen verschillende modellen van bestuursstructuren voor. Johanneke Liebrand gaat in op het Functioneren Raad van Toezicht.

Medium

Schoolmanagement Totaal april 2018, nr. 2

Volledig artikel

Publicaties