Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Kan de gemeente ontruiming vorderen vooruitlopend op onteigening?

2007

Medium

Vastgoedrecht 2007-1

‘Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben’, zo luidt artikel 5:1 BW. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het eigendomsrecht absoluut is. Die aantasting van het eigendomsrecht kan soms toch ver gaan, zo bleek uit een recent vonnis van de voorzieningenrechter te Breda.1 De rechter honoreerde in deze zaak een vergaande inbreuk op het recht van de eigenaar om met uitsluiting van eenieder vrij van zijn zaak gebruik te maken. Het is dan ook vanuit juridisch perspectief een opmerkelijk vonnis, maar de praktijk kan er wellicht ook wat mee.

Volledige publicatie

Publicaties