Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Gemeentelijke onteigening ten behoeve van infrastructuur

2008

Medium

Vastgoedrecht 2008-5

Gewoonlijk onteigent een gemeente krachtens een daartoe genomen raadsbesluit ter uitvoering van een bestemmingsplan (titel IV Onteigeningswet). Dat raadsbesluit dient vervolgens door de Kroon in een Koninklijk Besluit (KB) te worden goedgekeurd. Strekt de onteigening echter tot aanleg van infrastructuur, dan kan de onteigening ook plaatsvinden doordat met tussenkomst van Verkeer en Waterstaat directomafgifte van een KB verzocht wordt (titel IIa Onteigeningswet).

Volledige publicatie

Publicaties