Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Uw leverancier komt zijn afspraken niet na

2017

Bij het inhuren van deskundigheid op het gebied van ICT kan veel misgaan, zo blijkt maar al te vaak. Met onderstaande (fictieve, maar op de werkelijkheid gebaseerde) casus wordt inzichtelijk tegen welke juridische problemen een onderwijsinstelling kan aanlopen als een leverancier zijn afspraken niet nakomt.

In deze casus sluit een onderwijsinstelling een overeenkomst met een ICT-leverancier voor het ontwikkelen van een nieuwe applicatie voor de personeelsadministratie.

Volledige publicatie

Medium

Schoolmanagement Totaal | juni 2017

Publicaties