Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Kartelboetes – Van gestroomlijnd tot het doel voorbij?

2014

Medium

Den Hollander, Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance voor ondernemingen

In dit artikel wordt ingegaan op een drietal door de Minister van Economische Zaken openbaar gemaakte (beleids)voornemens voor de aanpassing van de regels over de hoogte van kartelboetes. Het betreft de onlangs ter consultatie aangeboden aanpassingen van de betreffende boetebeleidsregels en clementiebeleidsregels.

Publicaties