Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Kop-staart botsing: bewijslast op eiser, geen afwijking hoofdregel bij achteroprijden

2019

Kop-staartbotsing tussen twee vrachtwagens. Vraag of achterligger voldoende afstand heeft gehouden (artikel 19 RVV). Het hof oordeelt dat op appellante (de voorste vrachtauto) de bewijslast ligt van zijn stelling dat de achteroprijder onzorgvuldig aan het verkeer heeft deelgenomen. De enkele omstandigheid dat de bestuurder van de achterste vrachtauto achterop de vrachtwagen van appellante is gebotst, rechtvaardigt geen uitzondering op deze hoofdregel van bewijslastverdeling. Naar het oordeel van het hof zijn er in dit geval geen bijzondere redenen die een afwijking van de hoofdregel van bewijslastverdeling rechtvaardigen.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 11 juni 2019

Medium

PIV (Personenschade Instituut van verzekeraars)

Volledig artikel

Publicaties