Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Kroniek Onteigening 2010

2011

In 2010 werd in het Tijdschrift voor Agrarisch recht aandacht besteed aan de meest belangwekkende Koninklijke Besluiten tot (goedkeuring van) onteigening van 2009. Ook in 2010 zijn de nodige Koninklijke Besluiten verschenen die het bespreken waard zijn. Deze zullen hierna de revue passeren. Bij een bespreking van de ontwikkelingen binnen de administratieve onteigeningsprocedure kunnen vanzelfsprekend ook de wijzigingen die de Onteigeningswet in 2010 heeft ondergaan niet onbelicht blijven.

Volledige publicatie

Publicaties