Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Letselschade. Is de onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking onder een schoolongevallenpolis?

2012

Medium

RAV

Eiseres volgde in 2005 een opleiding tot administratief juridisch medewerker bij het ROC. Op 1 juni 2005 heeft zij deelgenomen aan een kartwedstrijd die in opdracht van het ROC was georganiseerd en deel uitmaakte van een sportactiviteitenprogramma waarvoor deelnemende studenten extra studiepunten ontvingen. Eiseres is tijdens het besturen van de kart uit de bocht gevlogen en heeft hierbij letselschade opgelopen.
ROC en eiseres hebben een onderwijsovereenkomst gesloten waarin is verwezen naar de onderwijs- en examenregeling (‘OER’). In deze laatste regeling is opgenomen dat ROC voor alle ingeschreven studenten een verzekering heeft afgesloten en dat de (aanvullende) ongevallenverzekering ook van kracht is tijdens het deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten uitgaande van de school.

Volledige publicatie

Publicaties