Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Meewerken aan wanprestatie

2014

Medium

VGR 2014-5

De Hoge Raad deed op 28 maart jl.een uitspraak1 over de vraag of het meewerken aan wanprestatie een onrechtmatige daad oplevert. Een uitspraak die past in de eerdere rechtspraak van de Hoge Raad op dit punt2 en toch ook weer nieuwe inzichten levert. Hieronder worden de betreffende casus en de uitspraak kort belicht en wordt tevens gekeken naar de rol van de notaris in deze zaak.

Volledige publicatie

Publicaties