Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nog zorgvuldiger behandelen persoonsgegevens

2018

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming komt met rasse schreden dichterbij. Ook voor onderwijsinstellingen heeft dat consequenties. Persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers moeten onder toeziend oog van een nieuw aan te stellen functionaris gegevensbescherming nog zorgvuldiger bewaard en beter beschermd worden.

Medium

Schoolmanagement Totaal, februari 2018, nr. 1

Volledig artikel

 

 

Publicaties