Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Omgaan met klachten van ouders en leerlingen

2012

Medium

SchoolManagement Totaal

Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met klachten van ouders en leerlingen. Niet zelden oordeelt een klachtencommissie dat de communicatie ‘voor verbetering vatbaar ’is. Genoeg redenen om vanuit de optiek van de school eens stil te staan de relatie tussen school, leerlingen en ouders en de communicatie in deze relatie, vanuit juridisch oogpunt.

Volledig artikel

Publicaties