Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Onafhankelijkheid van intern toezicht kan beter

2019

Vorig jaar deed de onderwijsinspectie onderzoek naar de vraag of er bij schoolbesturen wel voldoende controle en evenwicht is bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Dit resulteerde in het rapport ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk’. Aanleiding voor minister Slob te wijzen op de noodzaak dit goed te regelen.

Medium

Schoolmanagement Totaal, februari 2019, nummer 1

Volledig artikel

 

Publicaties