Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Onderwijsinstellingen duurder uit

2019

Beleidsmaatregelen van de staatssecretaris op het gebied van rechtsbescherming leiden tot meer rechtsonzekerheid en hogere lasten voor aanbestedende onderwijsinstellingen.

Onderwijsinstellingen die kwalificeren als ‘publiekrechtelijke instelling’ in de zin van de Europese aanbestedingsrichtlijnen – en daarmee als ‘aanbestedende dienst’ – zijn onderworpen aan de aanbestedingsregels. Dit betekent dat zij hun ‘overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten’ in voorkomend geval Europees moeten aanbesteden.

Medium

Schoolmanagement, november 2019, nummer 5

Volledig artikel

Publicaties